SPONZOŘI PRO VÝSTAVBU MODELOVÉ EXPOZICE

KLOFÁČ s.r.o.

5 000,- Kč

Košár Vladimír

300,- Kč

Skip pay s.r.o. okam

100,- Kč

Šustek Martin

3 000,-  Kč

Bouška Josef

1 000,- Kč

Anonymní dárce

5 000,- Kč

Nitka Tomáš 

500,- Kč     

Hon Radek 

500,- Kč

Tetur Pavel               

500,- Kč

Polách Petr

300,-  Kč

Peterka Radovan

1 000,- Kč

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

Libovolný box

Zde můžete jak v levé tak i pravé liště umístit box s editovatelným obsahem z administace. Vše jednoduše díky správy v administraci.